Stomatológia

V Medisafe poskytujeme vysoko kvalitnú zubnú starostlivosť a komplexné stomatologické úkony z oblasti záchovnej stomatológie, zubnej protetiky, endodoncie a zubnej estetiky. Veľký dôraz kladieme najmä na prevenciu a radiodiagnostiku. Našim hlavným cieľom je nielen kompletná sanácia chrupu ale s ohľadom na dlhodobú úspešnosť liečby aj odstránenie príčin, ktoré vzniknuté problémy spôsobili. Disponujeme moderným prístrojovým a materiálovým vybavením.

Čelustná ortopédia

Čeľustná ortopédia je odbor zubného lekárstva, ktorý sa zaoberá chybným postavením čeľustí a zubov. Podľa stupňa vážnosti ochorenia liečba začína už v skorom detskom veku. V zubnej ambulancii Emadent sa tejto problematike venujeme už viac ako 15 rokov. Za naše úspechy hovoria stovky úspešne vyliečených detí ale aj dospelých pacientov. Našim pacientom ponúkame možnosť výberu medzi vysoko-estetickými keramickými ale aj pozlátenými aparátmi pre náročných. Pre našich malých pacientov máme zasa celú radu farebných snímateľných aparátov a pre komplikovanejšie prípady metalické zámky popredných svetových výrobcov akými sú firmy 3M Unitek© a Forestadent©.

ORL

V zdravotníckom centre Medisaf umožňujeme poskytovanie zdravotnej starostlivosti v odbore otorinolaryngológia s použitím najmodernejších diagnostických a liečebných metód. Odbornosť a skúsenosť zdravotníckeho personálu, technická vybavenosť a umiestnenie v príjemnom prostredí nám umožňuje poskytovať starostlivosť na špičkovej úrovni. Chirurgické výkony v lokálnej a celkovej anestézii sú vďaka modernej technike vykonávané bezpečne s cieľom skrátiť pooperačnú dobu na minimum.

Gynekológia

Zdravotnícke centrum Medisaf vám ponúka aj služby v odbore gynekológie.V rámci jednodňovej gynekologickej starostlivosti vieme poskytnúť rôzne diagnostické a terapeutické výkony.

Oftalmológia

Oči sú najdôležitejší zmyslový orgán a človek by nemal problémy s nimi zanedbávať ani podceňovať. Operácie oka sú jedny z najčastejšie vykonávaných operácií na svete. Je preto veľmi dôležité pri výskyte očných chorôb zakročiť rýchlo, správne a na špičkovej odbornej úrovni. Profesionálny prístup, skúsenosti a odbornosť nášho odborníka je to čo vám ponúkame v našom zdravotníckom centre.